LỜI RU


Dưỡng nuôi ấp ủ trong lòng
10 ngày 9 tháng mẹ con mong chờ
Lời ru âu yếm ầu ơ
Mong con khôn lớn mẹ chờ tương lai
Chăm con những tháng năm dài
Dạy con hiểu biết thành người đức nhân
Gắng công học tập chuyên cần
Quê hương đất nước góp phần có con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét