CỤ TRẦN VĂN DẦU


Trăm năm một kiếp người
Trầu Văn Dầu ngọn đuốc sáng soi
Gia sản thân mình vì đất nước
Hanh phúc trồng người Tổ quốc Việt Nam
Bao anh hùng rạng rỡ vẻ vang
Nối tiếp ông cha viết trang sử mới

Tuổi hạc xế chiều cây nghiêng bóng
Thôn quê nhà tổ ấm thân thương
Như vừng trăng soi tỏ dặm trường
Mầm hạnh phúc trong vườn hoa kết trái

Nước non Quốc thái dân an
Trắng phơ mái tóc giang san sum vầy.

Tháng 12-20100 nhận xét:

Đăng nhận xét