ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP


Ngày xưa Hưng Đạo anh hùng
Bây giờ Tướng Giáp lẫy lừng năm châu
Thông minh mưu trí hàng đầu
Kiên trung bất khuất ai đâu sánh bằng

Bày binh bố trận sẵn sàng
Mưu cao thao lược sức càng dẻo dai
Dù quân Pháp Mỹ nhiều bài
Dựa vào vũ khí gấp vài lần ta

Thế mà chúng đã chịu thua
Chúng thua Tướng Giáp chỉ huy tài tình
Lẫy lừng Võ Tướng anh minh
Suốt đời vì nước quên mình vì quân

Người như có phép thần thông
Thế giới kính trọng đức công của Người
Trăm lẻ ba tuổi Bác ơi!
Anh hùng hào kiệt muôn đời tạc ghi.
Tháng 10-2013


0 nhận xét:

Đăng nhận xét