NẾP- TẺ


Cả đời chăm sóc nuôi trồng
Mong cho nếp- tẻ chắc bông hạt tròn
Bốn mùa mưa nắng mỏi mòn
Vai gầy trĩu nặng nước non một đời.

Trời cho bông tẻ sáng ngời
Héo mòn hạt nếp rụng rơi ngoài đồng
Cả đời cha mẹ hằng mong
Khi nay không nếp, mẹ trông tẻ nhờ.

Các bông lúa tẻ giăng tơ

Ngày mai cha mẹ cậy nhờ các con

0 nhận xét:

Đăng nhận xét